I
Büyük Buluşma
(750-1040)

II
Kuzey Gökkürede
Yeni Bir Yıldız
Selçuklu
(1040-1299)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma FonuKapadokya Meslek Yüksekokulu