1. Adalet Mülkün Temelidir: Nizâmülmülk

Yüce Allah’ın nimetinin kadrini bilmek, padişahın O’nun rızasını gözetmesidir. Yüce Allah’ın rızası ise, halka yapılan ihsan, onlar arasında yayılan adalet ile elde edilir. Halkın iyilik için yaptığı dua daim olunca, o (mülk) pâydâr olur ve her gün genişler. O mülk, kendisinin devletinden ve zamanından nimetlenir; bu dünyada iyi ad sahibi olur; ötekî dünyada kurtuluş bulur; (Öteki dünyada vereceği) hesap daha kolay olur. Zira, “Mülk küfürle devam eder, zulümle devam etmez”in, mânası budur.

Nizâmülmülk 1999. Siyâsetnâme, çev. Mehmet Altay Köymen, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 8.