1. Halk Hikâyeleri

İslam çerçevesi içine girmesiyle birlikte, Türk halk hikâyelerinde de, diğer edebiyat çeşitlerinde olduğu üzere İslami kavramlar ile Türk adet ve gelenekleri arasında çeşitli sentezler ortaya çıkmıştır. Aşağıda bunun güzel bir örneği sunulmuştur.

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul: Dede Korkut Hikâyeleri

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.