1. Hz. Ali’nin Zekât Toplama Görevlilerine Tavsiyeleri

Hz. Ali zekât âmillerine (memurlarına) şu tavsiyelerde bulundu:

Eşi ve ortağı olmayan Allah’a sığınarak yola çık. Bir Müslümanı rahatsız etmekten ve onu korkutmaktan sakın. Onların mallarından Allah’ın emrettiğinden fazlasını sakın alma. Bir yere gittiğin zaman hemen halkın evlerine girme; dışarıda bekle. Sükûnet ve vakar içerisinde onlara yaklaşıp selam ver ve sonra da şöyle söyle: “Ey Allah’ın kulları! Beni size Allah’ın emrettiği hisseyi almak için Allah’ın kulu ve halifesi gönderdi. Mallarınız arasında Allah için vereceğiniz bir şey var mı? Birisi buna “hayır” derse bir daha ona uğrama. Birisi “evet” derse onu korkutmadan ve rahatsız etmeden sana vereceği altın ve gümüşleri al. Koyun, keçi, sığır ve devesi varsa sakın onların bulunduğu yere girme. Buraya girerken şiddet ve baskı uygulama. Malları iki kısma ayır ve ona birini seçme hakkını tanı. Onun kendisi için seçtiklerine sakın dokunma. Kalanı yine ikiye ayır. Yine kendisine seçme hakkı tanı. Allah’ın emrettiği oranı alıncaya kadar bölüştürmeye devam et. Sonra Allah’ın emrettiği miktarı al. Eğer adam razı olmazsa, onun istediği gibi taksim et. Bu arada yaşlı, cılız ve sakat develeri alma. Bu zekât mallarını dini açıdan güvenmediğin birisine teslim etme. Hayvanları şefkatle, güvenle, şiddet kullanmadan, bitkin duruma düşürmeden getirecek birini görevlendir. Bunları bize suratlı bir şekilde gönder ki, biz de onları Allah’ın emrettiği yerlere süratle dağıtalım. Görevlendirdiğin kişi deve ile yavrusunu birbirinden ayırmasın. Yavruya gerekli sütü ayırsın. Hayvanlara fazla yük yüklemesin. Yorulan hayvanları dinlendirsin. Tırnakları yarılan ve yürümekte zorlananlara merhametle muamele etsin. Hayvanları getirirken suyu ve otu bol yerlerden geçirsin. Yemlerini ve su ihtiyaçlarını karşılasın. Buraya yorgun ve bitkin halde değil, semiz ve sağlam bir şekilde ulaşsınlar. Biz de onları Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti üzerine yoksul Müslümanlara dağıtalım. Bu şekilde hareket edersen Allah seni büyük ecir ve sevapla mükâfatlandırır.

er-Radî, Şerîf 1410/1990. Nehcü’l-Belâga, Beyrut, s. 283–284. Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casım Avcı