1. İnsan Üzerine: İbn Sînâ

Descartes’in ünlü “düşünüyorum, öyleyse varım” şeklindeki çıkarımı (cogito) ile karşılaştırılan ve “uçan adam temsili” diye bilinen kendine özgü yaklaşımıyla İbn Sînâ insan ruhunun bedenden bağımsız ve cisimsiz bir cevher olduğunu göstermeye çalışmıştır. Buna göre kendi bedeni ve organları da dahil olmak üzere insan cisimler dünyasına ilişkin hiçbir algıya sahip olmasa dahi kendisinin var olduğunun bilincine erebilir ki bu, insanın hakiki varlığının cisimsiz olduğu gerçeğinin en önemli göstergesidir.

Varolma Bilinci Her Şeyden Önce Gelir

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

İnsanın Değişmeyen Mahiyeti

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.