1. Tevhid İlmi ve Hukuk: el-Maturîdî

Dinde derinleşme, ki buna “tevhid“ denir, amelî hükümleri ifade eden fıkıh ilminden daha faziletlidir. Bundan dolayı şöyle denilmiştir: “İlim tahsil etmek farzdır” demek, ilm-i hal tahsil etmek demektir. İlm-i hal ise, imanla ilgili hükümlerdir.

Maturîdî, Ebû Mansur 1953. Akaid Risalesi, haz. Y. Z. Yörükân, İstanbul, s. 14–15. 
Çeviren: Osman Karadeniz