1. Ukbe b. Nâfi’nin Konuşması

Emevîler’in İfrîkıye valisi ve Kuzey Afrika fatihi Ukbe b. Nâfi (ö. 62/682) Atlas Okyanusu’na kadar bütün Kuzey Afrika topraklarını fethetmiş, ancak okyanusla karşılaşınca şöyle demiştir:

“Rabbim! Eğer şu deniz engel olmasaydı küfür ehliyle savaşmak için Zülkarneyn’in4 yaptığı gibi nice ülkeler fethederdim.”

İbnü’l-Esîr 1979. el-Kâmil fi’t-târîh, nşr. C. J. Tornberg, I-XII, Beyrut, IV, s. 106. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı