12. Hz. Peygamber’in Huzâa Kabilesi İle İttifakı

Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib ile Huzâa kabilesi arasında Câhiliye döneminde imzalanmış olan bir ittifak antlaşması vardı. Hicretin 6. yılında (m. 628) Hudeybiye’de Hz. Peygamber Mekke müşrikleriyle antlaşma yaparken Huzâa kabilesi reisi Büdeyl b. Verkâ gelerek bu ittifakı hatırlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“İttifakınızı çok iyi biliyorum. Siz Müslümanlığı kabul ettiğiniz takdirde bu ittifakınız geçerlidir. İslâm, Câhiliye döneminde iyilik üzerine yapılmış olan her ittifakı (hilf) teyid eder. İslâm’da din kardeşliği vardır; yeni bir hilfe gerek yoktur.” Böylece ahidnâme yenilenerek teyid edilmiş oldu. Resûlullah zâlime değil, mazluma yardım etmeyi şart koştu.

Hz. Peygamber’in Büdeyl b. Verkâ’ya verdiği bir ahidnâme şöyledir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın elçisi Muhammed’den Büdeyl b. Verkâ’ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’a hamd ederim. Bugüne kadar ne ben size bir zarar verdim: ne de sizden bir zarar gördüm. Tihâme halkının en şereflisi ve akrabalık bakımından bana en yakını siz ve size tabi olanlardır. Sizden hicret edenler benimle aynı haklara sahiptir. Kendi topraklarından hicret edenler umre ve hac müstesna Mekke’de kalamaz. Antlaşma yaptığımız tarihten itibaren bizden yana sizi rahatsız edecek bir davranışımız olmamıştır.”

Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 275-276.
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı