19. Hz. Peygamber’in, Oğlunun Vefatı Üzerine Muâz b. Cebel’e Gönderdiği Taziye Mektubu

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın elçisi Muhammed’den Muâz b. Cebel’e.

Allah’ın selâmı üzerine olsun. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a hamd ederim.

Allah ecrini artırsın ve sana sabır ihsan etsin. Bize de, sana da, şükretmeyi nasib etsin. Şurası muhakkak ki, canımız, malımız, ailemiz ve çocuklarımız, Allah’ın bize emaneti ve en güzel nimetlerindendir. Allah onları belli bir süre için bize emanet etmiştir. Dilediği zaman alır. Verdiği nimetlere şükretmeli ve sınayınca da sabretmeliyiz. Oğlun da Allah’ın sana bir lütfu ve emaneti idi. Seni onunla sevindirdi. Şimdi ise büyük bir mükafat karşılığında onu senden aldı. Sabreder ve dayanırsan sana rahmet ve hidayet vardır. Sabret. Sakın nankörlük ve sabırsızlık etme. Yoksa amellerin, sevabın boşa gider ve kaçırdığın bu fırsat için pişman olursun. Başına gelen musibetin sevabını almaya gayret edersen, Rabbine itaat etmiş olur ve buna mukabil vadettiği mükâfatı alırsın. Musibetler karşısında insanın aciz kaldığını görüyorsun. Bil ki, dövünüp yakınmalar boşunadır; öleni geri getirmez, üzüntüyü dindirmez. Mükâfatının güzel olmasına çalış.

Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 566–67. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı