2. Bölüm: Milletlerin Genel Tasnifi

Bütün bu milletlerin büyük farklılıklarına ve fikir ayrılıklarına rağmen tabakatayn biçiminde ikiye ayrıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu milletlerden bir tanesi bilimle uğraşmış, böylece bilgi sanatının doğmasına ve bilimsel bilginin farklı türlerinin üretilmesine neden olmuştur. Diğeri ise bilime yeteri kadar katkı sağlamamış, bilimsel olarak üretken milletler ailesine dahil olamamış ya da böyle bir birlik onurunu hak etmemişlerdir. Bu gruptaki milletler pratik düşünce üretemedikleri gibi kullanışlı bir felsefe de oluşturmamışlardır.

Bilimi üreten tabakat sekiz milletten oluşmaktadır: Hintler, Persler, Kaldeanlar, Yunanlar, Romanlılar, Mısır halkı, Araplar, İbraniler.

Daha önce bahsi geçmeyen ve geriye kalan bütün milletlerin oluşturduğu diğer tabakat, bilime hiç ilgi göstermemiştir: Çinliler, Yecûc ve Mecûc, Türkler, Burtas, Sarirler, Hazarlar, Gilanlar, Tilsanlar, Murkanlar, Kazaklar, Alanlar, Slavlar, Bulgarlar, Ruslar, Bürcanlar, Berberiler, Sudan halkı: Etiyopyalılar, Nubiyanlar, Zinçler, Ganalılar ve diğerleri.