3. Ahirette Çocukların Durumu: İbn Hazm

Allah “Cehenneme gidecek olan sadece azgın ve bedbaht kimsedir; o, dini yalanlamış ve ondan yüz çevirmiştir” (Kur’ân 92: 15-16) buyurmuştur. Çocuklar ise herhangi bir şeyi yalanlamış ya da herhangi kötü bir fiil işlemiş değillerdir. Bu yüzden cehennemin onların kalacağı yurt olduğu görüşü geçersizdir. Aynı şekilde kıyamette onların sorumluluk sahibi olacağı da ümmetin ahirette bu tür bir sorumluluk olmayacağı konusundaki ittifakına binaen geçersizdir. Zira ahiret sadece karşılık verilecek bir yerdir…

“Çocuk yaşta ölenler(in bir kısmı), Allah onlar yaşasaydı kötü işler yapacaklarını bildiği için bunların karşılığı olarak cezalandırılacaktır” görüşü geçersizdir. Çünkü icma ile sabittir ki Allah kimseye işlemediği bir fiilden ötürü azab etmez.

Şayet birisi “Cehennemin yapılan işlerin karşılığının görüleceği bir ceza yeri olması gibi cennetin de bir işlenenlerin mükâfatının bulunacağı bir yurt olduğu haber verilmiştir. Çocukların ise herhangi bir ameli söz konusu değildir” derse ona şöyle karşılık veririz: Evet çocukların durumu dediğiniz gibidir (sorumluluklarını gerektiren amelleri yoktur) ancak âhirette cennet ve cehennem dışında bir yer-yurt yoktur. Allah kimseye günahsız yere azap etmeyeceği için çocukların cehennem ehli olması geçersiz olacağına göre geriye onların cennet ehli olmasının geçerliliği kalır. Allah Teâlânın fazl u keremiyle onları cennete katması da uzak bir ihtimal değildir… Hz. Peygamber’e çocuk yaşta ölenlerin durumu sorulunca o her doğanın fıtratı üzere öleceğini haber verdi. Biri, ey Allah’ın elçisi müşriklerin (Allah’a ortak koşanlar) çocukları da mı böyledir? diye sorulunca “Evet, müşriklerin çocuklarının da böyledir” buyurdular.

İbn Hazm 1984. el-Usûl ve’l-Fürû’, Beyrut, s.122-125. 
Çeviren: Mehmet İlhan