3. Âlem Kendiliğinden ve Rastgele Var Olmuş Değildir: el-Kindî

Varlıkların kendiliğinden ve rastgele bir şekilde meydana geldiği, İslam felsefesinde şiddetle reddedilmiştir. Öte yandan evrendeki her şey, hem bir bakıma birbirine benzer, hem de birbirinden farklıdır. İlk İslam filozofu Kindî aşağıdaki başlıklar altında bu hususları tartışmaktadır.

Bir Şey Kendisinin Sebebi Olamaz

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Tabiatta Birliğin Bulunmadığı Çokluk Yoktur

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Tabiatta Çokluğun Bulunmadığı Birlik Yoktur

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Varlıkta Rastlantı Yoktur ve Her Olayın Bir Sebebi Vardır

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.