3. Fiillerin Yaratılması (Tevlid Meselesi): el-Mâturid

Bir fiili işlemekten dolayı ortaya ortaya çıkan (mütevellidât) işler, Allah Teâlâ’nın mahlûkudur. Çünkü tevlit, bir şeyin içinde bulunan şeyin ortaya çıkmasıdır. Zarf olan bir fiilin içindeki (meknûn) şeyin başka olması düşünülemez. Zira insan, bir oku attıktan sonra onun geçip gitmesine mani olmaya muktedir değildir. Eğer bu güç onda olsaydı bunu yapabilirdi. Kaderiyye, bütün bunlar, sebeplerini kendileri yarattığı için kulların mahlûkatıdır, derler.

el-Mâturîdî, Ebû Mansûr 1953. Akaid Risalesi, haz. Y. Z. Yörükân, İstanbul, s. 14–15. 
Çeviren: Osman Karadeniz