3. Mirasçılardan Bir Kısmının Miras Bırakana İlişkin Vasiyet İkrarında Bulunması

Ebû Cafer et-Tahâvî şöyle dedi: Eğer miras bırakan geride iki oğlunu bıraksa ve adamın birisi gelerek miras bırakanın hayattayken terekenin üçte birini kendisine vasiyet ettiğini iddia etse, mirasçılardan birisi bunu doğrulasa, diğer oğlu da yalanlasa mukır, mukarrun lehin lehinde şöyle ikrar belgesi düzenler…

Tahavi. eş-Şurutü’s-sagîre, thk. Ruhi Özcan, 2. bs., y.y., t.y., I, s. 529, 530, 531, 532.
Çeviren: Abdurrahman Yazıcı - Reşadet Ahmadov