3. Yalnız İnsanın Kendini Yönetmesi: İbn Bâcce

Batılıların “Avempace” olarak tanıdıkları İbn Bâcce (ö. 532/1138), Ortaçağda İslâm coğrafyasının batısında ortaya çıkan felsefe hareketinin ilk önemli temsilcisidir. Çocukluk ve ilk gençlik yılları doğum yeri Sarakusta’da geçen ve iyi bir eğitim gören filozofun önceleri matematik, astronomi, mûsikî ve mantıkla ilgilendiği, daha sonra da tabiat bilimlerine yöneldiği, biliniyor. Kısa sürede tıp ve felsefede de kendinden söz ettirecek yetkinliğe ulaşan İbn Bâcce, Sarakusta’nın Murâbıtların eline geçmesi üzerine vezirliğe getirilmiştir. Yirmi yıl kadar Mağrib’de Yahya b. Yûsuf b. Tâşfin’in veziri ve saray hekimi olarak çalışan zorlu ve çalkantılı hayatı boyunca pek çok düşman da kazandığı bilinen filozof, bir rivayete göre hekim İbn Zühr’ün hizmetçisi tarafından zehirlenerek 533/1139 tarihinde Fas’ta vefat etmiş; hekimlik ve vezirlik görevlerinin ağır yükü altında kaleme aldığı yetmişe yakın eserden sadece on tanesi günümüze ulaşmıştır.

Tedbîrin Anlamı

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Aykırı Fikirler Üzerine

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Kuruntu ve Mutluluk

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.