4. Ezan

Namaz Mekke döneminde farz kılınmış, ancak Hz. Peygamber Medine’ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini bildirmek üzere bir usul düşünülmemişti. Medine döneminde Abdullah b. Zeyd b. Sa’lebe’ye rüyasında ezan öğretilmiş, o da ertesi gün Hz. Peygamber’e gelerek durumu haber vermişti. Hz. Peygamber ezanı Bilâl-i Habeşî’ye öğretmiş, o da yüksek bir evin üstüne çıkıp ilk defa sabah ezanını okumuştur (h. 1 veya 2/m. 622 veya 623). İslâm’ın şartlarından biri olan namaza davet konusunda evrensel bir çağrı olan ezan, sünnet yoluyla uygulamaya konulmuş olmakla birlikte Kur’ân-ı Kerim’de de “Ey insanlar! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın” (Cuma Sûresi 62: 9) âyetiyle de teyid edilmiştir. Dünya üzerinde Müslümanların yaşadığı hemen her yerde mü’minleri namaza davet amacıyla okunan ezan farklı milletlere mensup farklı dilleri konuşan Müslümanların ortak bir sembolüdür. Ezan cümleleri şöyledir:

Allahu ekber, Allahu ekber
Allahu ekber, Allahu ekber

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh 
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh

Eşhedü enne Muhammede’r-Rusûlullâh
Eşhedü enne Muhammede’r-Resûlullah

Hayya ale’s-salâh, 
Hayya ale’s-salâh

Hayya ale’l-felâh,
Hayya ale’l-felâh

(Essalâtü hayrun mine’n-nevm 
Essalâtü hayrun mine’n-nevm)

Allahu ekber, Allahu ekber
Lâ ilâhe illallâh

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür

Şahadet ederim, Allah’tan başka ilâh yoktur 
Şahadet ederim, Allah’tan başka ilâh yoktur

Şahadet ederim, Muhammed Allah’ın elçisidir 
Şahadet ederim, Muhammed Allah’ın elçisidir

Haydi namaza, haydi namaza
Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa

(Namaz uykudan hayırlıdır
Namaz uykudan hayırlıdır)

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür 
Allah’tan başka ilâh yoktur.

Buhârî 1413/1992. el-Câmi’u’s-sahîh, I-VIII, İstanbul, “Ezân”, 1. 
Müslim 1413/1992. el-Câmi’u’s-sahîh, I-V, İstanbul, “Salât”, 1. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı