4. Müşerreke Meselesi: eş-Şeybânî

Medine ehli, “siz anne baba bir kardeşler anne tarafından da kardeştirler dediğiniz halde, babaları yoluyla da akraba olan anne baba bir kardeşleri terekeden mahrum ediyorsunuz. Baba sadece akrabalık katmamış mıdır?” diyorsunuz (diye itirazda bulunurlarsa). Cevap olarak onlara şöyle denir: “Neden onları terekeden mahrum etmeyelim çünkü baba onları asabe yapmıştır, asabe de terekenin kalanını alır, terekeden de bir şey kalmamıştır.” Onlar, “biz öz kardeşleri anne bir kardeşlerinin hisselerine ortak ediyoruz” diyorlar. Onlara, “Siz bir başka yönden ise onları baba yoluyla akraba da oldukları halde terekeden mahrum ediyorsunuz. Şöyle ki, miras bırakanın geride kocasını, annesini, baba bir erkek kardeşini ve anne baba bir kardeşlerini bıraktığı meselede ne diyorsunuz?” Onlar, “koca yarım hisse, anne altıda bir, anne baba bir kardeşler üçte bir” dediler. Onlara, “anne baba bir kardeşler anne bir kardeş olsalardı nasıl olurdu? …” ve “Eğer, anne baba bir iki erkek kardeş ile iki anne bir erkek kardeş bulunursa neden anne baba bir kardeşlerin hisselerini anne bir kardeşlerin hisselerinden az yapıyorsunuz” denirse onlar, “evet” derler. Onlara, “Biz babanın mirasta terekenin sonrasını aldırması haricinde bir artırımda bulunmadığını görüyoruz. Bu sebeple burada onlara bir şey kalmadığı için onlara terekeden hisse yoktur, denir.”