5. Ömer b. Abdülazîz’in Cepheye Gönderdiği Kumandan Mansur b. Gâlib’e Mektubu

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.