6. Benû Damre Antlaşması

Hz. Peygamber hicretin ikinci yılının Safer ayında Bedir yakınında oturan Benî Damre kabilesi ile iki antlaşma yapmıştır. Anlaşma özetle şöyledir:

Benî Damre’ye asla hücûm edilmeyecek; buna karşılık onlar da herhangi bir saldırıda bulunmayacaklar. Hz. Peygamber’in aleyhinde toplanmayacaklar ve ona karşı hiçbir düşmana yardımda bulunmayacaklardır.

İbn Sa’d 1388/1968. et-Tabakâtü’l-kübrâ, nşr. İhsan Abbas, I-IX, Beyrut, II, s. 8.

Benî Damre ile ikinci antlaşma metni şöyledir:

Onlar canları ve malları konusunda emniyet içerisinde olacaklardır. Onlara bir saldırı halinde, kendilerine yardım edilecektir. Onlar da buna karşı Resûlullah’a yardım elini uzatmayı vaad ederler. Bu antlaşma deniz, bir yün parçasını (istiridye kabuğunu) yok edinceye kadar (ilelebed) yürürlükte kalacaktır. Ancak Müslümanların Allah’ın dini için yapacakları savaş bundan müstesnadır. Resûlullah onları yardıma çağırır çağırmaz derhal icabet edeceklerdir. Bu antlaşmayla onlar Allah ve Resûlünün himayesi altına alınmıştır. Onlardan antlaşmaya sadık kalanlara mutlaka yardım edilecektir.

Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 266–67, nr. 159–160. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı