6. Türk Yazı Dilinin İlk Örnekleri

Yazılı metinler de içermesine karşın, islam Öncesi Türk Edebiyatı çoğunlukla sözlü ve nazım biçimindedir. 1889 yılında Moğolistan’daki Orhun Irmağı’nın eski yatağı yakınlarında, Koço Çaydam gölünün civarında bulunan Orhun Kitabeleri, ulusal edebiyat ürünlerinin oluşturduğu bu dönemin ilk yazılı belgesi olarak kabul görmektedir. Göktürk Kitabeleri ya da Köktürk Kitabeleri olarak da bilinen bu kitabelerdeki Kül Tigin Kitabesi 732 yılında, Bilge Kağan Kitabesi 735 yılında nakşedilmişlerdir ikinci Göktürk Kağanlığına (682-745) ait olan kitabelerin matematik koordinatları 47o enlemi ve 102° boylamı olan kitabelerin arasındaki uzaklık 1 kilometre civarındadır. 1893’de Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen  tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof’un  da yardımıyla çözülmüştür. Buna karşın, metinlerin çeviri yöntem ve sunumlarına ilişkin tartışmalar akademik dünyada son bulmuş olmayıp, çalışmalar devam etmektedir.

Tonyukuk Kitabesi: İS. 732

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Kül Tigin Kitabesi: İS. 732

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Bilge Kağan Kitabesi: İS. 735

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.