7. Benû Gıfâr Antlaşması

Medine’ye yakın bir yerde ikamet eden müşrik Gifâr kabilesi ile hicretin 2. yılında (m. 624) bir antlaşma yapılmıştır.

“Onlar (Benî Gifâr) Müslümanların müttefikidir. Müslümanlar hangi hak ve sorumluluklara sahipse onlar da aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Resûlullah onların mallarını ve canlarını Allah ve Resûlü adına himaye altına almıştır. Onlara zulme kalkışanlara Müslümanlar yardım edecektir. Allah yolunda cihâd müstesna şayet Resûlullah onları yardıma çağırırsa buna icabet ederler. İlelebet geçerli olan bu antlaşma suçları kapsamaz.”

Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 268.

Gifâr oğulları Hz. Peygamberle yaptıkları bu antlaşmaya sadık kalmışlar, Hudeybiye Antlaşması dolayısıyla Hz. Peygamber onların topraklarından geçerken İslâm ordusuna yiyecek vererek yardımcı olmuşlardır.

Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı