7. Hz. Muhammed’in Bahreyn Emiri Münzir b. Sâvâ’ya Mektubu

Hz. Peygamber Bahreyn emiri Münzir b. Sâvâ’ya İslâm’a davet mektubunu Alâ b. Hadramî ile gönderdi. Mektup şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Resulü Muhammed’den, Münzir b. Sava’ya! Hidayete uyanlara selâm olsun. Ben seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol ki, kurtuluşa eresin ve Allah yönettiğin toprakların hâkimiyetini yine sana versin. Bil ki, benim dinim dünyanın en ucra köşesine kadar ulaşacaktır”

Hz. Peygamber’in mektubunu alan Münzir b. Sâvâ, Alâ b. Hadramî ile yaptığı görüşmelerden sonra: “Hem dünya hem de âhiret için elverişli buldum” diyerek İslâm’a girdi ve bunu bir mektupla Hz. Peygamber’e bildirdi. Ardından gönderdiği diğer bir mektupla halkı İslâm’a çağırdığını, bir kısmının Müslüman olduğunu, bir kısmının ise Yahudi ve Mecusi olarak kaldığını belirterek onlara nasıl muamele etmesi gerektiğini sordu. Hz. Peygamber Münzir b. Sâvâ’ya şu mektupla cevap verdi:

“Bismillâhirrahmânirrahim. Allah’ın elçisi Muhammed’den Münzir b. Sâvâ’ya. Allah’ın selamı üzerine olsun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a hamd ederim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Sana Azîz ve Yüce olan Allah’ı hatırlatırım. Kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur. Ayrıca, kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur. Muhakkak benim elçilerim seni hayırla yâd etmişlerdir. Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum. Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak. Ve ben suçluları affediyorum. Sen de onların pişmanlıklarını kabul et. Görevini iyi yaptığın sürece seni azletmeyeceğiz. Kim Yahudi ya da Mecusi olarak kalırsa cizye ödemesi gerekir.”

İbn Sa’d 1388/1968. et-Tabakâtü’l-kübrâ, nşr. İhsan Abbas, I-IX, Beyrut, I, 263; Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 145–146. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı