9. Hz. Muhammed’in Umman Melikleri Ceyfer ve Abd’e Mektubu

Hz. Peygamber Umman’ı birlikte idare eden Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere İslâm’a davet mektubuyla birlikte Amr b. Âs’ı elçi olarak göndermiştir. Mektup şöyledir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın Resûlü Muhammed’den, Culendâ’nın iki oğlu Ceyfer ve Abd’e: “Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun! Sizin her ikinizi İslam’a davet ediyorum. İslam’a tabi olun ve kurtuluşa erin. Zira ben, Allah’ın yaşayan herkesi uyarmak ve böylece kâfirlerin layık oldukları cezayı bulmaları için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim. Eğer her ikiniz de İslam’ı kabul ederseniz, sizi görevlerinizde bırakacağım. Eğer kabul etmezseniz iktidarınız elden gidecektir. Süvarilerim, sizin topraklarınıza girecek ve peygamberliğim sizin mülkünüze hâkim olacaktır.”

Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşler Hz. Peygamber’in elçisini güzel bir şekilde ağırlayıp İslâm’ı kabul ettiler.

İbn Sa’d 1388/1968. et-Tabakâtü’l-kübrâ, nşr. İhsan Abbas, I-IX, Beyrut, I, 262–263; 
Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 162. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı