A. HİLAFET VE İMAMET

İslam’ın otorite kaynağı Kur’ân’da, siyasetin ve iktisadın temel ilkelerinden başka, herhangi bir yönetim şekli emredilmemiştir. “Hilafet”, İslam siyasetinde devlet başkanlığını, “halife” ise ilk İslam devlet başkanı Hz. Muhammed’in yerine geçen devlet başkanını ifade eden terimlerdir. Dolayısıyla İslam tarihinde halifeler silsilesi veya zincirinin başladığı nokta Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam devletinin yöneticiliğini Hz. Ebû Bekir’in devraldığı 8 Haziran 632 tarihi, bittiği noktaysa 1517den beri hilafeti devralan Osmanlı devletinin çökmesinden sonra yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından kaldırıldığı 3 Mart 1924tür. Muaviye’nin hilafet mücadelesi, İslam’da hilafet ve imametin nasıl olması gerektiği konusunda teorik bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Şiîler açısından bu tartışma, gerçekte Hz. Muhammed’in vefatıyla birlikte başlar.