A. MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN HAÇLI SAVAŞLARINA

Malazgirt meydan muharebesi Türk, İslam ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası teşkil eder. Türk tarihindeki yaygın inanışa göre Malazgirt zaferi, Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmiştir. Ancak pek çok tarihçiye göre bu savaş, Haçlı saldırıları ve Moğol istilasına başlangıç teşkil eden, zamanlama açısından hatalı bir hamledir. Türk tarihçiliği, 11. yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen siyasi gelişmeleri ağırlıklı bir şekilde Büyük Selçuklu ve Malazgirt ekseninde değerlendirirler; ancak aynı dönemde İber yarımadasında Murâbıtların benzer bir rol oynadığını hatırlatmak gerekir.