A. MANTIK: TUTARLI DÜŞÜNMENİN YÖNTEMİ

İslam kültürü içinde yapılan mantık çalışmalarının genel bir başlığı olarak “İslam mantığı”, özellikle son yarım asırdır gelişmekte olan bir çağdaş çalışma alanıdır. İslam mantığı üzerine ilk çalışan uzmanlar, onun Aristoteles mantığının Arapçada icra edilmesinden ibaret olarak görüp, İslam mantıkçılarını da özgün mantık görüşleri olan düşünürler olmaktan ziyade “Aristoteles yorumcusu” olarak görmüşlerdir. Ancak yeni araştırmalar, İslam kültüründen ve Arap dilinden kaynaklı çeşitli özelliklerden dolayı, İslam mantığında Aristoteles’te görülmeyen yenilikler bulunduğunu göstermektedir. Aşağıda Fârâbî’nin mantık bilimi hakkındaki görüşleri ile İslam mantığının ayırt edici özelliklerinden birisi olan dil sorununu yansıtan metinlere yer verilmiştir.