A. SİYASETİN İLKELERİ

İslam düşünürleri, siyasetin evrensel ilkeleri konusunda pek çok çalışma yapmışlardır. Bu ilkeler, hem Kur’ân ve sünnetin koyduğu ölçüler, hem de geçmiş devletlerin tecrübelerinden oluşmaktadır. Bu ilkelerin başında adalet gelmektedir. Adalet, söz konusu yönetim gayrı İslami bile olsa varlığının devam etmesini; adaletsizlikse, İslam devleti bile söz konusu olsa, varlığının ortadan kalkmasına yol açar.