A. TARİH VE TOPLUM

İslam’da tarih bilimi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını inceleyen hadis bilimiyle birlikte başlamıştır. Hadis biliminden kopan bir gelenek, daha sonra vakanüvislik halinde gelişmiştir; vakanüvislikten de soyut genellemelere dayanan tarih bilimi ortaya çıkmıştır. Ancak İslam kültüründe bu gelişme burada durmamıştır. Pek çok çağdaşımızın dile getirdiği gibi tarih biliminden de modern toplum biliminin temelleri ortaya çıkmıştır. İşte bu bölümde vakanüvislikten tarih bilimine oradan sosyoloji biliminin temellerine giden serüvene ilişkin kesitler görülecektir.