B. AKIL ÜZERİNE

Aklın ne olduğu, kaynağının madde mi, madde ötesi mi olduğu, insanın birbirinin karşıtı olan madde ile ruhun bileşimi mi olduğu, yoksa bunların karşıt değil de türdeş mi oldukları gibi sorular, Eskiçağ’dan beri düşünürlerin ana gündemlerinden birisini oluşturmuştur. İslam kültüründe aklın, kendisini idrak eden bir cisim olduğu yönündeki özgün tez karşısında, Helen geleneğinden kaynaklanan akıl ile bedenin karşıt oldukları görüşü İslam filozofları tarafından yaygınlık kazanmıştır.