B. HÜKÜMDAR VE YÖNETİCİ NASIL OLMALIDIR?

İslam devletlerinde din, daha ziyade, devlet adamının ahlâklı kalmasını ve kendisine yönelecek tehdit ve saldırılar karşısında sarsılmadan kalmasını temin etmek için gerekli görülmüştür. İdareci ve halk ilişkisini belirleyen bir hadis, toplum ile lider arasında İslam’ın evrensel ilkeleri üzerinde karşılıklı bir sorumluluk ilişkisi kurmuştur: “Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz”.