B. İRADE VE KUDRET

İrade ve güç yetirme, hem Allah hem de insan hakkında tartışma konusu olan kavramlardır. Ancak mademki Allah her şeyi yoktan varetme gücüne sahiptir ve bunu yapmıştır, o halde insan için gerçek anlamda irade ve kudretten bahsedilebilir mi? İnsan, filozofların düşündüğü gibi gerçekten isteme gücüne sahip midir yoksa bu güç mecazi midir? Gerçek anlamda iradi seçim, sadece imkân aleminde yaratılmış seçeneklerden bazılarını seçmekle mi ilgilidir yoksa istenilen seçeneğin yaratılmasıyla mı ilgilidir? Eğer Allah her şeyi ezelden biliyorsa, insan seçimlerinde ve yapıp ettiklerinde sorumlu tutulabilir mi? Kader ne anlama gelmektedir? Kelamcılar, işte bu sorunlar çerçevesinde irade ve kudret kavramlarını ele almışlardır. Bu bölümde kelam tarihinde en çok tartışılan irade ve kudret kavramlarının Allah ve insan açısından ne ifade ettiğini ele alan metinler yer almaktadır.