B. İSLAM’DA CİHAD, GAZA, ŞEHİTLİK VE GAZİLİK

Cihad çok geniş anlamlar içeren bir kavram olup İslâmiyet’i tebliğ amacıyla yapılan her çeşit mücadeleyi ve bu uğurda düşmanla savaşmayı da içeren bir terimdir. Bu bağlamda insanın kendi nefsiyle mücadelesi de cihad, hatta en büyük cihad (cihâd-ı ekber) olarak değerlendirilmiştir. Gaza ise İslamiyet’i yaymak (i’lâ-yi kelimetullah) amacıyla gerçekleştirilen savaşlar için kullanılan bir terimdir. İlk devir İslâm kaynaklarında Hz. Peygamber’in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlar için “gazve”, bir sahabinin kumandasında gerçekleştirilen seferlere ise “seriyye” adı verilir. Genellikle kabul edilen görüşe göre Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı yirmi yedidir. Cihadın, gazanın, gazve ve seriyyelerin amacı, küfür ve batılın zulmünü ortadan kaldırmak, İslamiyet’in yayılmasına engel teşkil eden unsurların tahakkümüne son vermek, yeryüzünde hakkı yüceltmek, fitne ateşini söndürmek, insanları maddi ve manevi baskılardan kurtarmak ve Müslüman olmak isteyenlere bu imkânı sağlamaktır. Allah’ın rızasını kazanmak amacı dışında yapılan savaşlar cihad sayılmaz. İstila, sömürü ve tecavüz için yapılan savaşları İslâmiyet asla doğru bulmaz.