B. İSLAM’DAN ÖNCE HİCAZ VE HZ. MUHAMMED

Geç Antikçağ’ın (MS 2–8. yüzyıl) sonlarına doğru doğu Akdeniz odağında birbiriyle çekişen iki büyük siyasi otoritenin (Pers/Sasani ve Roma/Bizans) denetimi altındaki onlarca yüksek kültür ve yüzlerce millet içerisinde ortaya çıkan İslam dini, pek çok devrimci yenilikle beraber tarih sahnesinin en görkemli medeniyetlerinden birisine dönüşmüştür. İslam’ın doğuşundan önce Romalıların hem Arabistan yarımadasında hem de kapsamı Hindistan’a kadar uzanan uluslararası bir ticari güç olan Hıristiyan Habeşistan (bugünkü Etiyopya) üzerinde etkili olması gibi, Sasani İmparatorluğu da doğu ve güney Arabistan’da, özellikle Himyerliler üzerinde köklü bir etki uygulamıştır. 6. Yüzyıldan önce, iki büyük güç olan Sasaniler ile Bizanslılar arasındaki çekişmenin, imperyal fırsatlar uğruna Arapları kullanması yoğunlaştı. Bu yüzden her iki güç, kendisiyle bağlantılı kabilelerin ötekilere karşı savaşmasını kışkırtma alışkanlığı içerisindeydi; Araplarsa bağlantılı oldukları imparatorluklara diplomatik delegeler gönderiyorlardı. İslam’ın doğuşundan önce Hz. Muhammed’in güvenilir, adaletli ve barışçı karakteri, bu dinin amacını da bir bakıma belirliyordu.