B. SİYASİ ADAB

Her devlet yönetiminde olduğu gibi İslam’daki devlet yönetiminde de hükümdarın, hizmetindeki görevlilerle ve halkın çeşitli sınıflarıyla, görevlilerin de hükümdarla olan ilişkilerini düzenleyen belirli çalışma ilkeleri ve adap kuralları vardır. Çoğunlukla hükümdarla olan dostluğun istismar edilmesi, gerek istismarcı kişi gerekse devlet açısından çeşitli sakıncalar doğurur. Bu konularda kaleme alınan eserlerin sahipleri, aynı zamanda devletin çeşitli kademelerinde hizmette bulunmuş bürokratlardır. Aşağıda siyasi adap ve tutum konusunda İslam düşünürlerinin görüşleri yer almaktadır.