C. ALLAH’IN GÖRÜLMESİ (RU’YETULLAH) VE ARŞ

İnsanın bütün bilme ve anlama yeteneği, uzay ve zaman çerçevesindedir; dolayısıyla uzay ve zamanla sınırlı olmasa bile üstün bir varlığın insanla olan ilişkisini veya nerede olduğunu anlarken bu kavramlara müracaat edilmesi gayet doğaldır. Bu nedenledir ki insanın kendisine inanmaya davet edildiği bir yüce varlığı, dünyada veya dünya ötesinde görmek istemesi kadar doğal, akla yatkın bir talep olamaz. Nitekim Kur’ân’ın bildirdiğine göre Hz. Musa da onu görme talebinde bulunmuş ancak görememişti (Kur’ân 7: 143); Hz. Muhammed ise miraç olayında Allah ile peygamberi arasında “yayın iki ucu kadar veya daha az” mesafe olduğu (Kur’ân 53: 9) ifade edilmiştir.