C. BİLGİ: DİN VE FELSEFE

İslam bilgeliğinde bilgi, hem dini hem de felsefi türlerini kuşatan bir çerçevede anlaşılmıştır. Zaman içerisinde gerek felsefi gerekse dini bilgiyi kendi mecrasından çıkaran anlayışlara karşı, İslam’daki bilgi anlayışının bu ana özelliğinin çeşitli açılardan ele alınması gerekmiştir. Bu bölümde bilginin hem dini hem de felsefi türleri arasındaki ilişkiler ile din ve felsefe arasında sık sık bulunduğu zikredilen karşıtlığın gerçekte böyle olmadığını ifade eden metinlere yer verilmiştir.