C. BÜYÜK GÜNAH

Hilafet tartışmasının çatışmaya dönüşmesi, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in vefatından sonra yaşanan en önemli siyasi sorunlardan birisidir. İslam’a göre cinayet büyük bir günahtır; ancak özellikle Müslüman’ın Müslüman’ı katletmesinin cezası hem ayetlerde (Kur’ân 4: 93) hem de hadislerde, ancak kafirler için geçerli olan ebedî cehennem olarak ifade edilmiştir. Hilafet çatışmasında Müslüman’ın Müslüman’ı katletmesi ve özellikle de bu Müslümanların sahabe sıfatına sahip olması, İslam düşünürleri tarafından tartışılmaya başlanan ilk önemli sorunlardandır. Sahabenin İslam geleneği bakımından ayrıcalıklı bir yere sahip olması, yaşanan sıkıntıların hür irade sonucu mu kader mi olduğu ile hayır ve şerrin kaynağının ne olduğu sorularını ayrıca anlamlı kılmaktadır. Böylece siyasi ve dinî sorunlar iç içe girmektedir.