C. DEVLET FELSEFESİ

İnsanın toplumsallığı ve toplum hayatının hangi dinamikler üzerinde varlık kazandığı konusu, filozofların üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alagelmiştir. Devlet felsefesi, İslam kültüründe sadece felsefe geleneğinden yetişen düşünürlerin değil kelam ve tarih gibi farklı disiplinlerden yetişmiş düşünürlerin ilgi alanlarından birisidir. Aşağıda Fârâbî, Gazzâlî, Turtûşî ve İbn Haldûn’un devlet felsefesiyle ilgili görüşlerine yer verilmiştir.