C. DEVLET-TOPLUM İLİŞKİSİ

İslam kültüründe insanda aranan aynı temel özellik devlette de aranır: Adalet. Devletin başında bulunan yönetici, anayasanın ve hukukun adaleti sağlayacak şekilde işletilmesinden sorumludur. İslam siyasetinin en önemli gayesi, evrensel barışın (salâh) sağlanması ile evrensel bozulmanın (fesâd) önüne geçilmesidir.