C. İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN TEMELLENDİRİLMESİ: HAYIR VE ŞER

Bütün kültürlerde Tanrı’nın iyi olduğu yahut iyiliğin kaynağı olduğu inancı hakimdir. Ancak toplumlarda görülen kötülükler, doğal afetler, canlı evrende gözlemlenen ölüm ve zulümler, hatta kişinin uğradığı felaket ve haksızlıklar, ilahiyatçıların ve filozofların açıklamakta zorluk çektiği hususlar arasındadır. Ateist tezlerin çoğunluğunda görülebileceği üzere iyi olan bir Tanrı, neden bu kötülükleri yapsın? Eğer bu kötülükleri yapan Tanrı değilse, o zaman tek tanrılı bir dinde durum daha vahim hale gelecektir. Tanrı her şeyi takdir edip yaratıyorsa, bu durumda bir insanın kendisine iman edip etmemesi, yani onun ebedî olarak mutlu yahut mutsuz olacağını da belirlemiş olacaktır. Bu sorunlar üzerine yapılan tartışmalar, daha sonraları Ehl-i Sünnetin kader inancında, ’hayır ve şerrin Allah’tan olduğu’ şeklinde ifade edilen temel bir ilke haline gelmiştir.