C. İSLAM’IN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

Arabistan yarımadasında Kureyş kabilesinin bir üyesi Hz. Muhammed’in sık sık inzivaya çekildiği ve tefekküre daldığı Hira mağarasında 610 yılında gelen vahiyle başlayan İslam dini, kısa sürede önce Mekke’de sonra Hicaz’ın çeşitli kentlerinde yayılmaya başlar. İslam’ın Hicret’ten önceki serüveninde en çarpıcı noktalardan birisi Mekke’deki baskı ve zulümlerden dolayı bir gurup Müslüman’ın ilticalarının, Hıristiyan Habeşistan tarafından kabul edilmesidir.