C. TÂHİRÎLER VE FÂTIMÎLER

Abbasilerin 9. yüzyıl başlarında gerçekleştirdiği tasfiye hareketi, beklenmedik bir zincirleme etki doğurdu; ilkin Tahirîler bağımsızlığını ilan edip Bağdat’dan koptu; ardından Abbasî toprakları üzerinde Sâmânîler, Şirvânîler, Saffârîler, Hamdânîler, Mervânîler, Mirdâsîler, Ukaylîler, Zengîler, Karahanlılar, Tolunoğulları, Ihşidîler, İdrisîler, Fâtımîler, Murâbıtlar, Muvahhidler gibi pek çok devlet ve beylik kuruldu.