C. VERGİ VE MALİYE

İslam her zaman bir denge dini olmuştur. İslam’da toplumun hakkı olan verginin tahsili konusunda ne kadar hassas davranılmışsa, halk üzerindeki vergiyi artırarak devlet idaresini kolaylaştırmaya çalışmak da o kadar şiddetle reddedilmiştir. Ne birey için toplum ve devlet, ne de toplum ve devlet için birey feda edilmiştir. Vergi, her ne kadar dini bir zorunluluk ise de, bu görev yerine getirilirken, devletin kolluk kuvvetleri yerine bireyin ahlâk mekanizması ve buna bağlı beyanı esas alınmalıdır. Şu halde dini bir görev sayılan vergiyi tahsil ederken devlet, halkı ve bireyleri maddi olarak zor duruma düşürecek şekilde yetkisini kullanamaz.