D. ALLAH’I BİLME (MARİFETULLAH) VE ALLAH’IN KENDİSİNİ BİLMESİ

Helen felsefesinde bilgeliğin en üstün derecesi, Tanrı’nın zatının bilgisidir. İslam’da da Allah’ı bilmenin en üstün bilgi olduğunda kuşku yoktur; ancak acaba insan bu bilgiye, Helenlerin sandığı gibi akılla mı ulaşabilir, yoksa bir peygamberin getirdiği haberle mi? İslam düşüncesinde her iki görüşün de taraftarları olmuştur. Ancak tartışma konusunun din hukuku açısından daha ilgi çekici tarafı, İslam daveti kendisine ulaşmayan insanların akıl yoluyla Allah’ın bilgisine ulaşıp ulaşamayacağı meselesidir.