D. ASTRONOMİ VE COĞRAFYA

İslam astronomi çalışmaları, ayların ve namaz kıblesinin belirlenmesinde zaman ve yer saptaması amacıyla küresel astronomi ihtiyacıyla birlikte doğal olarak başlamıştır. Bir bilim olarak astronomi çalışmaları her ne kadar astrolojiyle karışmış bir şekilde 7. yüzyıl sonlarında başlamışsa da gerçek anlamda başlaması Brahmagupta’nın Siddhânta adlı eserinin Sanskritçeden (154/770) ve hemen ardından Batlamyus’un Almagest’inin çevrilmesiyle 8. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. 9. yüzyıl başlarında ilk rasathaneler kurulmuş ve İslam astronomları dünyanın çevresi, yarıçapı, meridyen derecesi gibi pek çok konuda günümüz değerlerine çok yakın sonuçlar almışlardır. Dünyanın kendi çevresinde döndüğü, evrenin merkezinde olmadığı gibi çok sonraları Batı’da Kopernik’te sentezlenecek pek çok teori ileri sürülmüştür. İslam bilim geleneğinde matematik bilimler içerisinde yer verilen astronomi alanında yapılan çalışmalar, modern Batı bilimini en çok etkileyen alanların başında gelir.