D. HİCRET’TEN SONRA

Bilindiği üzere İslam medeniyetinde uzun yüzyıllar resmî olarak, çağımızdaysa çoğu Müslüman ülkede gayrı resmî olarak “hicri takvim” kullanılır. Hicri takvim, Hz. Muhammed öncülüğünde Mekke’deki Müslümanların Medine’ye göç ettiği ve Müslüman toplumun bundan sonra siyasi bir varlık haline dönüştüğü 622 yılı esasına dayanır. Hicretle birlikte siyasi bir kimliğe kavuşan Müslümanlar, bir yandan İslam’ın varlığından rahatsızlık duyan topluluklarla mücadeleye girişmişlerken, diğer yandan bu siyasi kimliğin çevre devletler tarafından tanınması için uğraş vermişlerdir.