D. İNSAN

Evrende kendisi hakkında ne olduğu sorusunu gündeminde tutarak, kendisinden kaynaklanan bütün etkinliklerin niteliğini değiştirebilen tek varlık insandır. İnsan kendisine nasıl baktıysa, kendisini nasıl anladıysa, kendisinden meydana gelen sanat, bilim, teknik gibi etkinlik ve ürünlerin de niteliği tarih boyunca değişiklik göstermiştir. Bu bölümde İslam filozoflarının insan hakkındaki çeşitli görüşlerine yer verilmiştir.