D. KOZMOLOJİ VE ONTOLOJİ

Varlık, evren (kozmos) ve Tanrı ilişkisinin nasıl anlaşıldığı, genel olarak bir kültürün evren görüşü onun insana, topluma, canlı ve cansız varlıklara nasıl baktığını açıklar. Bu bölümde İslam filozoflarının evren, cisim, boşluk, zaman, hareket, sebeplilik ile Tanrı-evren ilişkisi hakkında ortaya çıkan görüşler ve İslam kozmolojisiyle ilgili anlayış değişimlerine ışık tutan çeşitli görüşlere yer verilmiştir.