D. ZEKÂT VE VERİLİŞİ

İslam iktisat siyaseti, çağdaş sermayeci ekonomik görüşün temelini oluşturan, güçlü olanın haklı olduğunu vurgulayan orman yasalarına karşıdır. Bununla birlikte o, bireysel mülkiyet hakkının engellenmesine de karşıdır. Her ne kadar kendi emeğiyle kazanmış olsa da bireyin servetinde toplumun payını (Kur’ân 51: 19) ifade eden bir kir (Kur’ân 9: 103) vardır. İşte zekât, bu kiri temizleyen bir uygulamadır. Dinler arasında, inanç esasları içerisine zekât gibi bir sosyal adalet ilkesi kabul eden tek din İslam’dır.