E. AHLÂK

İslam, hemen her konuda ahlakı öncelikli gündem haline getirmiştir. Başlangıçta Hz. Muhammed’in ahlâk öğretileri çerçevesinde iyilik-kötülük, korkaklık-cesaret, iyi huyluluk-kötü huyluluk, cimrilik-cömertlik, sevgi-nefret gibi ahlâki kavramların tanımları, çeşitleri ele alınarak evrensel ahlak ilkeleri belirlenmiştir. Felsefeyle tanışılmasından sonra İslam düşünürleri psikoloji, metafizik ve eğitimin de dahil olduğu bir ahlak bilimi halinde onu geliştirmişlerdir.